Organizacja

Projekt  „Tytuł czeladnika – formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych”  był realizowny w następujących terminach:

1 edycja szkolenia: 16.05.2009 - 07.06.2009 w zawodzie stolarz,

2 edycja szkolenia: 20.06.2009 - 12.07.2009 w zawodzie dekarz,

3 edycja szkolenia: 01.08.2009 - 30.08.2009 w zawodzie stolarz,

4 edycja szkolenia: 03.10.2009 - 25.10.2009 w zawodzie krawiec,

5 edycja szkolenia: 07.11.2009 - 29.11.2009 w zawodzie ślusarz,

6 edycja szkolenia: 05.12.2009 - 10.01.2010 w zawodzie stolarz,

7 edycja szkolenia: 16.01.2010 - 07.02.2010 w zawodzie kamieniarz,

8 edycja szkolenia: 13.02.2010 - 07.03.2010 w zawodzie glazurnik.

W każdej edycji brało udział 10 uczestników, zrekrutowanych według kryteriów projektu.Nagroda "Ambasador EFS 2009 w ramach dobrych praktyk PO KL"

Ambasador EFS 2009
Nagroda Ambasador EFS


Miło nam poinformować Państwa, że wśród 18 nominowanych do regionalnego konkursu, 14 zakwalifikowało się do finału.  

Tytuł „Ambasadora EFS 2009 w ramach dobrych praktyk PO KL” w województwie warmińsko-mazurskim został przyznany Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości za projekt „Tytuł czeladnika – formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych”. Przy wyborze rekomendowanych projektów jury brały pod uwagę: szczegółowość i trafność diagnozy w odniesieniu do założeń projektu, jakość założonych rezultatów oraz stopień ich osiągnięcia; nieszablonowość podejścia, oryginalność pomysłu; poprawność realizacji projektu oraz jakość współpracy z instytucją wdrażającą.

Film o nominowanych projektach: http://www.telewizjaobywatelska.org.pl/play_id_193.html

Film o laureatach konkursu „Ambasador EFS 2009 w ramach dobrych praktyk PO KL”: http://www.telewizjaobywatelska.org.pl/play_id_190.html

Regulamin konkursu „Ambasador EFS 2009 w ramach dobrych praktyk Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”: http://www.elk.roefs.pl/News/exeDefault/?id=8040

Do góry