Organizacja

Organizacja szkoleń spawalniczych:

 • małe grupy 10 osobowe,
 • 10 edycji szkolenia,
 • ok. 2,5 miesiąca (282 h / 1 grupę),
 • wysoki poziom szkolenia i atestowane warsztaty,
 • profesjonalna i doświadczona kadra dydaktyczna,
 • nieodpłatne materiały szkoleniowe,
 • serwis obiadowy, 
 • egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z dwóch metod spawania,
 • zwrot kosztów dojazdu,  
 • stypendium.

Szkolenie składa się z bloków tematycznych:

 1. spawanie - teoria zawodowa
 2. spawanie – praktyka zawodowa
 3. moduł psychologiczno-doradczy (wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz kształtowania własnej drogi zawodowej).