„Uprawnienia TIG i MAG – Twoją szansą na lepszą przyszłość”

Co to jest metoda TIG?

Metoda TIG (141) to spawanie stali nierdzewnych elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych.

Co to jest metoda MAG?

Metoda MAG (135) to spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych. Szkolenie kończy się egzaminem z każdej metody spawalniczej i uzyskaniem świadectwa egzaminu spawacza w języku polskim oraz angielskim lub niemieckim, które honorowane jest w krajach Unii Europejskiej.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudniania oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób w regionie pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
www.efs.gov.pl