Biuro projektu

tel. 89 527 61 88 w.30, pokój 209,
Email: mechatronik@izbarzem.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38, tel. 89 527 61 88,
Fax 089 527 50 45 www.izbarzem.olsztyn.pl
Email: biuro@izbarzem.olsztyn.pl