Organizacja

 • małe grupy 10-osobowe,
 • 8 cykli szkoleniowo – egzaminacyjnych,
 • weekendowy system szkolenia (soboty i niedziele - teoria i praktyka)

Organizacja cyklu szkoleniowo - egzaminacyjnego

Szkolenie

Egzamin

Teoria

Praktyka

Teoria

Praktyka

2 dni

4 dni

1 dzień

3 dni

20 godzin

40 godzin

Ustny:
maksymalnie 30 minut

Pisemny:
maksymalnie 210 minut

Maksymalnie 24 godziny łącznie

w siedzibie Izby Rzemiosła

w zakładach rzemieślniczych

w siedzibie Izby Rzemiosła

w zakładach rzemieślniczych

Szkolenie teoretyczne obejmuje 10 bloków tematycznych po 2 godziny lekcyjne:

 1. Technologia.
 2. Maszynoznawstwo.
 3. Materiałoznawstwo.
 4. Rachunkowość zawodowa.
 5. Dokumentacja działalności gospodarczej.
 6. Rysunek zawodowy.
 7. Zasady BHP  oraz ochrony przeciwpożarowej.
 8. Podstawowe zasady ochrony środowiska.
 9. Podstawowe przepisy prawa pracy.
 10. Podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Szczegółowe warunki organizacji egzaminów ustalone zostaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych(Dz.U. z 2005 Nr 215 poz.1820).

Zapewniamy bezpłatnie

 • wysoki poziom szkolenia teoretycznego i praktycznego,
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną,
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
 • catering podczas szkolenia i egzaminu,
 • noclegi dla osób spoza miejsca szkolenia,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • ubranie robocze-ochronne,
 • ubezpieczenie,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • świadectwo czeladnicze – formalne potwierdzenie kwalifikacji  zawodowych - po zdanym egzaminie.