Realizacja:

Rekrutacja zakończona

Wkrótce rozpoczynamy realizację nowego projektu, którego celem jest przygotowanie uczestnika /uczestniczki do wykonywania zawodu Spawacza lub Cieśli. Zapraszamy osoby chętne do 25 r.ż. zamieszkujące na terenach objętych największym bezrobociem.

Projekt kierowany dla powiatów :

bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, ełcki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, olecki, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski

Bliższe informacje pod nr telefonu:

- (89) 527-61-88 wew 12 Marta Morze

- (89) 527-61-88 wew 40 Edyta Długoń