Organizacja

 1. Kim jest cieśla?
 2. Tradycja ciesielstwa na ziemiach polskich sięga dawnych czasów.
  Cieśla  towarzyszy przy każdej pracy na budowie związanej z drewnem.
  Cieśla jest jednym z najbardziej poszukiwanych pracowników w tradycyjnym budownictwie .

 3. Kto weźmie udział w projekcie?
 4. Uczestnikami projektu będzie grupa 30 osób ( 10 osób bezrobotnych i 20 osób nieaktywnych zawodowo).
  W projekcie 50% miejsc zapewnionych jest dla osób powyżej 45 roku życia.

 5. Każdy uczestnik ma prawo do:
  • bezpłatnego udziału we wsparciu przewidzianym w ramach projektu tj. szkoleniu oraz praktyce zawodowej,
  • zgłaszania uwag i oceny wsparcia, w którym uczestniczy,
  • otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,
  • ubezpieczenia na czas uczestnictwa w projekcie,
  • korzystania z poczęstunku podczas szkoleń,
  • otrzymania odzieży ochronnej,
  • otrzymania stypendium (4 zł brutto za każdą godzinę obecności na szkoleniu oraz 1276 zł brutto za każdy miesiąc uczestnictwa w praktykach zawodowych),
  • noclegu dla osób spoza Olsztyna – pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z noclegu,
  • zwrotu kosztów dojazdu za każdy dzień szkolenia/praktyki
  • dopuszczenia do egzaminu czeladniczego - pod warunkiem ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym oraz zakończenia udziału w 3- miesięcznych praktykach w wybranym zakładzie pracy branży budowlanej,
  • otrzymania świadectwa czeladniczego po zdaniu egzaminu.