„Mechatronik – zawód stworzony przez nowoczesne technologie”

Projekt zakończono 15.12.2009r.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będzie 60 osób pracujących, które są zainteresowane nabyciem nowych, niezbędnych kwalifikacji bez ograniczeń wiekowych (mile widziane osoby po 50 roku życia).

Liczba miejsc ograniczona!

Szkolenie składa się z 5 bloków tematycznych:

  1. Elementy technologii informatycznych - 10 godzin
  2. Podstawy elektroniki i miernictwa - 20 godzin
  3. Instalacje i urządzenia elektryczne - 20 godzin
  4. Urzadzenia elektryczne w pojazdach - 30 godzin
  5. Podstawy elektrycznej i elektronicznej diagnostyki pojazdowej - 40 godzin

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
www.efs.gov.pl

Partner projektu: