Zrzeszone organizacje

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości.

Zrzesza z terenu województwa warmińsko - mazurskiego na zasadach dobrowolnej przynależności

18 organizacji cechowych a także  4 organizacji spółdzielczych.

Organizacje będące członkami Izby zrzeszają ok. 3.500 zakładów i firm, zatrudniających blisko 24 000 pracowników, w tym ok. 6.570 młodocianych, odbywających naukę zawodu w ok. 50 zawodach rzemieślniczych.

 

Zobacz także: