Fotoreportaż z podsumowania projektów szkoleniowych

W dniu 22 listopada 2007 r odbyła się konferencja podsumowująca projekt szkoleniowy p.n. "Nowy zawód inwestycją w przyszłość - kurs kelnerski w powiatach ostródzkim, lidzbarskim i nidzickim" oraz "Spawacz europejski z podstawami ślusarstwa".

Gośćmi konferencji byli między innymi przedstawiciele Wojewody warmińsko-mazurskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie - p. Elżbieta Ołdakowska i p. Hanna Mikulska-Bojarska oraz przedstawiciele kierownictwa Izby - wiceprezes Tadeusz Steigert i dyrektor Lech Janda.