„Stolarz – operator cyfrowych maszyn stolarskich”

Projekt skierowany do rolników i domowników oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zamierzających zdobyć zawód stolarza – operatora cyfrowych maszyn stolarskich

Cechy projektu:

Możliwość uzyskania dyplomu czeladniczego w zawodzie stolarz,
- wysoki poziom szkolenia,
- profesjonalna i doświadczona kadra dydaktyczna,
- bezpłatna nauka i pomoce naukowe,
- bezpłatne zakwaterowanie z wyżywieniem,
- zwrot kosztów dojazdu,
- comiesięczny dodatek szkoleniowy,
- certyfikat ukończenia kursu.

Absolwentom szkolenia zaproponowano miejsca pracy.

Dokumenty do pobrania

ankieta.doc

raport_koncowy.doc