Zrealizowane projekty

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie w latach 2005-2007 realizowała następujące projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: