Nauka zawodu

Zostań zawodowcem w rzemiośle – praktyczna nauka zawodu

Gimnazjalisto zbliża się czas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, czyli przyszłej drogi edukacyjnej i przyszłej kariery zawodowej!!!

Serdecznie zachęcamy wszystkich absolwentów szkoły gimnazjalnej do możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu w zakładach rzemieślniczych. Walorami takiej formy organizacji edukacji zawodowej jest m.in. uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, a nie pozorowanej pracy oraz poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń.

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i może ją rozpocząć osoba, która ukończyła gimnazjum,  jest w wieku pomiędzy 16 a 18 rokiem życia oraz posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jej zdrowiu. Nauka odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, która powinna zostać zawarta za pośrednictwem cechu, co daje gwarancję, iż przyszły pracodawca spełnia wszystkie warunki wymagane do szkolenia uczniów oraz, że umowa jest prawidłowo sporządzona pod względem prawnym. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisują: pracodawca-właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń-młodociany pracownik, a jeśli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jego prawny opiekun. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w zakładzie rzemieślniczym oraz dokształcania teoretycznego, które może być realizowane w zasadniczej szkole zawodowej lub na kursie dokształcającym. W okresie nauki młodociany pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i otrzymuje od rzemieślnika wynagrodzenie. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym i uzyskaniem świadectwa czeladniczego. Dodatkowo osoby, które zdały egzamin mogą uzyskać Europass - Suplement do świadectwa czeladniczego. Uzyskane świadectwo czeladnicze jest państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uznawanym również poza granicami naszego kraju.

 

 

 

Bliższych informacji na temat praktycznej nauki zawodu udzielają Cechy zrzeszone w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości:

Lp.

Nazwa organizacji

Adres

Telefon

1.

Cech Rzemiosł Różnych

w Bartoszycach

ul. Konopnickiej 2

11-200 Bartoszyce

tel. 89 762-07-99

 

2.

Cech Rzemiosł Różnych

w Biskupcu

ul. Niepodległości 4A

11-300 Biskupiec

tel. 89 715-25-51

 

3.

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Braniewie

ul. Kościuszki 10

14-500 Braniewo

tel. 600-291-219

 

4.

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Działdowie

ul. Młyńska 1

13-200 Działdowo

tel.23 697-24-62

 

5.

Cech Rzemiosł Różnych

w Elblągu

ul. 12 Lutego 6

82-300 Elbląg

tel. 55 232-52-31

 

6.

Cech Rzemiosł Różnych

w Iławie

ul. Kościuszki 1

14-200 Iława

tel. 89 648-27-92

 

7.

Cech Rzemiosł Różnych

w Kętrzynie

ul. Miejska 7

11-400 Kętrzyn

tel. 89 751-46-10

 

8.

Cech Rzemiosła
i Przedsiębiorczości

w Lidzbarku Warmińskim

ul Piłsudskiego 5 A

11-100 Lidzbark Warmiński

tel. 89 767-24-18

 

9.

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Lubawie

pl. 700-Lecia 1 a

14-260 Lubawa

tel. 89 645-26-08

 

10.

Cech Rzemiosł Różnych

w Morągu

ul. Kujawska 1

14-300 Morąg

tel. 693-326-874

 

11.

Cech Rzemiosł Różnych

Związek Pracodawców

w Mrągowie

ul. Brzozowa 18

11-700 Mrągowo

tel. 89 741-61-66

89 741-16-37

12.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w

Nowym Mieście Lubawskim

ul. Grunwaldzka 7

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 56 474-27-55

 

13.

Związek Pracodawców

Cech Rzemiosł Różnych

w Olsztynie

ul. Kołłątaja 5

10-034 Olsztyn

tel. 89 527-28-46

14.

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 9

14-100 Ostróda

tel. 89 646-67-02

 

15.

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Szczytnie

ul. Skłodowskiej 15

12-100 Szczytno

tel. 89 624-20-19

 

 

Istotnym faktem jest to, że 90% absolwentów praktycznej nauki zawodu, którzy zdali pozytywnie egzamin czeladniczy znajdują zatrudnienie na rynku pracy!!!