Egzaminy kwalifikacyjne

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012 poz.1117) w zawodach, w których zostały powołane komisje egzaminacyjne.

W celu podejścia do egzaminu należy spełnić odpowiednie warunki oraz złożyć wymagane dokumenty.

Wykaz standardów egzaminacyjnych (ze źródeł ZRP).