Władze samorządowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości - kadencja 2013 - 2017

Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych jest najwyższym organem Izby.

Ostatni XV Zjazd Delegatów sprawozdawczo-wyborczy odbył się w dniu 22 listopada 2013 r. podczas którego m.in. wybrano nowe władze Izby oraz delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego.

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Prezes Antoni Górski

 

 

 

Pan Antoni Górski (delegat Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie) obecnie pełni funkcję Prezesa Izby.

Prezes Izby w okresie między posiedzeniami plenarnymi Zarządu jest organem wykonawczym Izby.

 

 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko

Delegująca organizacja

Funkcja

Antoni Górski

Cech Rzemiosł Różnych Kętrzyn

Prezes

Tadeusz Kobus

Cech Rzemiosł Różnych Biskupiec

Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych

Kazimierz Samokar

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Braniewo

Zastępca Prezesa
ds. samorządowo-organizacyjnych

Krzysztof Trzciński

Cech Rzemiosł Różnych Związek Pracodawców Mrągowo

Zastępca Prezesa
ds. oświatowych

Leszek Kimsa

Cech Rzemiosł Różnych Elbląg

Sekretarz

Jerzy Grzela

Cech Rzemieślników i PRzedsiębiorców Działdowo

Członek

Mirosław Mazur

Cech Rzemiosł Różnych Iława

Członek

Ryszard Starzyński

Cech Rzemiosł Różnych Kętrzyn

Członek

Franciszek Siteń

Cech Rzemiosła

i Przedsiębiorczości Lidzbark Warmiński

Członek

Krzysztof Ornowski

Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców Lubawa

Członek

Andrzej Serożyński

Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości Nowe Miasta Lubawskie

Członek

Mirosław Mostowy

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Ostróda

Członek

Jan Szymczak

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Szczytno

Członek

Jan Mackiewicz

Warmińsko-Mazurski Cech Naturoterapeutów Olsztyn

Członek

Piotr Prusiewicz

Warmińsko – Mazurski Cech Optyków Olsztyn

Członek

Ryszard Dela

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Warmia” Biskupiec

Członek

Henryk Przybyszewski

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Nowa” Olsztyn

Członek

Jarosław Sawicki

Spółdzielnia „Kominiarz” w Olsztynie

Członek

Józef Mazur

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Bartosz” Bartoszyce

Członek

Fabian Perkowski

Związek Pracodawców Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Olsztynie

Członek

Marian Dziurzyński

Cech Rzemiosła Różnych Morąg

Członek

Wioletta Machniewska

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Bartoszyce

Członek

Do góry

Inne organy statutowe Izby w kadencji 2013 - 2017:


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności gospodarczo-finansowej Izby.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

 

Komisja Rewizyjna

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

Delegująca organizacja

1

Jan Proc

zastępca przewodniczącego

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Ostróda

2

Zbigniew Krokwiński

członek

Spółdzielnia „Kominiarz”
w Olsztynie

3

Piotr Kwiatkowski

członek

Cech Rzemiosł Różnych Elbląg

 

 

Do góry

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych.

Skład osobowy Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego:

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

Delegująca organizacja

1

Jerzy Krajewski

przewodniczący

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców Działdowo

2

Krzysztof Kobus

członek

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców Szczytno

3

Tomasz Sawicki

członek

Cech Rzemiosł Różnych Bartoszyce

 

 

Do góry

Komisje problemowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Komisje problemowe Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości działają na podstawie paragrafu 29 ust. 3 Statutu Warmińsko - Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą w Olsztynie.Komisja Ekonomiczna

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

Delegująca organizacja

1

Tadeusz Kobus

zastępca Prezesa przewodniczący Komisji

Cech Rzemiosł Różnych Biskupiec

2

Mirosław Mazur

zastępca przewodniczącego

Cech Rzemiosł Różnych Iława

3

Jarosław Sawicki

sekretarz

Spółdzielnia „Kominiarz”
Olsztyn

4

Wiesław Kobus

członek

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców Szczytno

Komisja Oświatowa

 

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

Delegująca organizacja

1

Krzysztof Trzciński

zastępca Prezesa przewodniczący Komisji

Cech Rzemiosł Róźnych Związek Pracodawców Mrągowo

2

Mirosław Mostowy

zastępca przewodniczącego

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców Ostróda

3

Ryszard Dela

Sekretarz

Spółdzielnia Rzemieślnicza "Warmia" Biskupiec

4

Krzysztof Ornowski

członek

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Lubawa

 

 Komisja Samorządowa-Organizacyjna

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

Delegująca organizacja


1.

Kazimierz Samokar

zastępca Prezesa przewodniczący Komisji

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców Braniewo

2.

Jan Mackiewicz

zastępca przewodniczącego

Warmińsko-Mazurski Cech Naturoterapeutów Olsztyn

3.

Andrzej Serożyński

sekretarz

Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości
Nowe Miasto Lubawskie

4.

Ryszard Starzyński

członek

Cech Rzemiosł Różnych Kętrzyn

5.

Franciszek Siteń

członek

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Lidzbark Warmiński

 

 

Do góry