05.09.15 13:54 Wiek: 2 yrs

Obchody Jubileuszu 70-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie 05.09.2015

Kategoria: Aktualności

 

Dnia 5 września 2015 roku odbyły się obchody Jubileuszu 70-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Katedrze pod wezwaniem św. Jakuba odprawioną przez Arcybiskupa Wojciecha Ziembę Metropolitę Warmińskiego. Podczas mszy Arcybiskup odznaczony został przez Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika i Prezesa Izby Antoniego Górskiego najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym Szablą im. Jana Kilińskiego. Następnie wszyscy zgromadzeni wzięli udział w przemarszu ulicami Olsztyna  na Uroczystą Galę w Urzędzie Wojewódzkim-. Korowód prowadzony był przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Płośnicy.

Podczas uroczystości odbyło się m.in. odczytanie historii Izby, wręczenie odznaczeń resortowych, regionalnych oraz rzemieślniczych w tym najwyższego odznaczenia Szablą im. Jana Kilińskiego rzemieślnika z Mrągowa Krzysztofa Trzcińskiego oraz rzemieślnika z Braniewa Stanisława Mudryka. Akademię umilała wszystkim uczestnikom muzyka w wykonaniu kwartetu muzyków Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Wieczorem zaproszeni goście udali się na Uroczysty Bal Rzemiosła.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację obchodów, a w szczególności: Patronatowi Honorowemu: Arcybiskupowi Wojciechowi Ziembie Metropolicie Warmińskiemu, Prezesowi Związku Rzemiosła Polskiego Panu Jerzemu Bartnikowi, Panu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Marianowi Podziewskiemu, Panu Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawowi Markowi Brzezinowi oraz Prezydentowi Miasta Olsztyna Panu Piotrowi Grzymowiczowi za objęcie uroczystym patronatem naszego święta, Patronatowi Medialnemu: Gazecie Olsztyńskiej, Telewizji Polskiej w Olsztynie, Radiu Olsztyn i Radiu Plus, Komitetowi Organizacyjnemu oraz wszystkim sponsorom, bez których nasze święto by się nie odbyło.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, delegacjom i uczestnikom za udział w pięknych uroczystościach Jubileuszu 70-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.