14.04.16 08:05 Wiek: 2 yrs

Spotkanie z delegacją chorwacką w Izbie Rzemiosła

Kategoria: Aktualności

 

14 kwietnia 2016 roku w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości delegacja z Chorwacji zapoznała się z działalnością Izby. Goście wyrazili swoje zainteresowanie i chęć współpracą z Izbą. Miałaby ona polegać na pomocy w nawiązaniu kontaktów pomiędzy olsztyńską Izbą, a chorwacką Izbą Przedsiębiorczości. Po nawiązaniu współpracy obie Izby mogłyby brać udział we wspólnych projektach. Ponadto, goście wyrazili chęć, aby zaprosić rzemieślników zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Żupanii Splicko-Dalmatyńskiej w celu zaprezentowania swoich wyrobów i usług.

Uczestnicy spotkania:

1. Srećko Radnić – Zastępca Dyrektora, Kierownik Zakładu Rozwoju Regionalnego, RERASD Agencja Koordynacji i Rozwoju Żupanii Splicko-Dalmatyńskiej;

2. Marija Vucica – starszy konsultant, RERASD – Agencja Koordynacji
i Rozwoju Żupanii Splicko-Dalmatyńskiej;

3. Kazimierz Samokar – Zastępca Prezesa Izby ds. samorządowo-organizacyjnych;

4. Mieczysław Królicki – Dyrektor Biura Izby;

Źródło: notatka Pani Wioletty Politewicz


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR