14.01.16 13:12 Wiek: 2 yrs

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Kategoria: Aktualności

 

W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie dnia 8 stycznia 2016 roku odbyło  się drugie spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.


W skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wchodzi 30 osób: po 12 przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców i związków zawodowych. Stronę rządową i samorządową reprezentują 3 osoby. Reprezentantami rzemiosła Warmii i Mazur są członkowie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie: Prezes Izby Antoni Górski, Zastępca Prezesa ds. samorządowo-organizacyjnych Kazimierz Samokar oraz członek Zarządu Jan Mackiewicz.

Rada będzie opiniowała sprawy z pogranicza zadań czterech stron wchodzących w jej skład, a także dokumenty strategiczne i programy dotyczące rozwoju województwa oraz sprawozdania z ich realizacji. Będzie się również włączała w rozwiązywanie zgłoszonych jej problemów społecznych lub gospodarczych, powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, a nawet podejmowała się mediacji między zwaśnionymi stronami. Przewodnictwo w radzie będzie co roku przekazywane reprezentantowi innej grupy wchodzącej w jej skład.

Źródło zdjęć i tekstu: http://www.olsztyn24.com/


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP