16.03.15 09:39 Wiek: 3 yrs

Posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w dniu 10.03.2015 r.

Kategoria: Aktualności

Autor: Adam

Dnia 10 marca 2015 roku miało miejsce posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Wojewódzkim Domu Rzemiosła w Olsztynie, któremu przewodniczył Prezes Antoni Górski.

Członkowie Zarządu podczas posiedzenia m.in. podjęli decyzje dotyczące zorganizowania obchodów Jubileuszu 70-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, które odbędą się 5 września 2015 roku.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR