17.12.14 12:35 Wiek: 3 yrs

Posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w dniu 28.11.2014r.

Kategoria: Aktualności

 

Dnia 28 listopada 2014 roku miało miejsce posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Wojewódzkim Domu Rzemiosła w Olsztynie, któremu przewodniczył Prezes Antoni Górski. Gościem specjalnym posiedzenia Zarządu był Okręgowy Inspektor Pracy Pan Marek Wójciak, który wyłożył krótki wykład o powstaniu, działalności i funkcjach Państwowej Inspekcji Pracy i współpracy z Warmińsko –Mazurską Izbą Rzemiosła. Prezes Izby wręczył Inspektorowi gratulacje z okazji 95lcecia działalności Państwowej Inspekcji Pracy.

Ponadto członkowie Zarządu podczas posiedzenia m.in. omówili konieczność uchwalenia nowej ustawy o rzemiośle oraz zorganizowanie obchodów Jubileuszu 70-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, które przypadną w roku 2015.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR