17.12.14 12:34 Wiek: 3 yrs

Gala konkursowa i 95-lecie działalności Państwowej Inspekcji Pracy

Kategoria: Aktualności

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Antoni Górski 14 listopada 2014 roku wziął udział w Gali konkursowej najlepszych pracodawców, społecznych inspektorów oraz bezpiecznej budowy. Uroczystość prowadził Okręgowy Inspektor Pracy Pan Marek Wójciak. Wręczył również nagrody osobom i firmom, które szczególnie wyróżniają się w naszym regionie pod względem dbałości o bezpieczeństwo pracy. Uroczystości towarzyszyła wystawa obrazująca 95-lecie działalności Państwowej Inspekcji Pracy. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele parlamentu, władz województwa, przedstawiciele regionalnych organizacji pracodawców i związków zawodowych.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR