09.06.14 10:21 Wiek: 4 yrs

Spotkanie z Doradcą Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego

Kategoria: Aktualności

 

W siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie 29 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie Prezesa Izby Antoniego Górskiego i przedstawicieli organizacji rzemieślniczych zrzeszonych w Izbie z Doradcą Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego – Stanisławem Rynowieckim. Tematem spotkania było wdrażanie Programu „Samorządowa Polska” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Program ten ma objąć co najmniej 30 spośród wszystkich gmin województwa, powołać w nich Lokalne Fundusze Pożyczkowe i za ich pośrednictwem udostępnić przedsiębiorcom, w tym rzemieślnikom skupionym w Izbie, preferencyjne finansowania połączone z atrakcyjną ofertą zakupową materiałów, urządzeń i technologii w ramach zakupów grupowych.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR