03.04.14 15:51 Wiek: 4 yrs

Spotkanie z władzami samorządowymi

Kategoria: Aktualności

 

Prezes Izby Antoni Górski gościł 21 lutego 2014 roku w siedzibie Izby władze samorządowe miasta Kętrzyna na czele z Burmistrzem Miasta Krzysztofem Hećmanem. Udział w spotkaniu wzięli również Zastępca Burmistrza Andrzej Degórski oraz zaproszeni rzemieślnicy i goście współpracujący z samorządem rzemiosła kętrzyńskiego. Prezes Izby Antoni Górski zaprezentował gościom siedzibę naszej Izby. Ponadto Prezes Izby oraz zaproszeni goście w trakcie spotkania omówili współpracę między samorządem terytorialnym a samorządem rzemiosła miasta Kętrzyna.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR