21.03.14 13:20 Wiek: 4 yrs

Zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane

Kategoria: Aktualności

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie poszukuje wykonawcy do remontu tarasu

Zakres robót i wstępny obmiar:

 

1. Zerwanie istniejących płytek i podłoża                     42,00m x 1,65m ≈ 70,00m²

2. Usunięcie starej farby i odpadających tynków                                       70,00m²

3. Uzupełnienie ubytków betonowych, zabezpieczenie zbrojenia               8 m- c

4. Wykonanie izolacji trzykrotnie z płynnej folii                                         210,00m²

5. Wylanie podłoża betonowego                                                               70,00m²

6. Położenie płyt granitowych gr. 2cm.                                                     70,00m²

7. Montaż płyt granitowych na belkach i filarach                                     ≈70,00m²

8, Wykonanie cokolika z płyt granitowych                    42,00m x 0,15m≈ 6,30m²

9. Uzupełnienie tynków, malowanie podcieni               42,00m x 2,00m≈84,00m²

10. Demontaż rynien i obróbek blacharskich                                              50,00m

11. Montaż rynien                                                                                        50,00m

Zakres w/w robót również inne roboty wynikające z wykonania w/w pozycji czyli całości robót jak i zabezpieczenie terenu, montaż rusztowań, wywiezienie gruzu, porządkowanie budowy zgodnie ze sztuką budowlaną.

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Izby pok.nr. 204 przy ul. Prostej 38 do 31.03.2014r.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR