17.03.14 23:56 Wiek: 4 yrs

Pierwsze posiedzenie Zarządu Izby

Kategoria: Aktualności

 

W siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie 25 lutego 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Izby,
któremu przewodniczył Prezes Zarządu Antoni Górski. Dokonano na nim wyboru zastępców Prezesa oraz sekretarza Zarządu. Zastępcą Prezesa ds. ekonomicznych został pan Jerzy Grzela Starszy Cechu z Działdowa, zastępcą ds. oświatowych
pan Krzysztof Trzciński Starszy Cechu z Mrągowa, zastępcą Prezesa
ds. samorządowo-organizacyjnych pan Kazimierz Samokar Starszy Cechu
z Braniewa, sekretarzem pan Leszek Kimsa Starszy Cechu z Elbląga.
Ponadto członkowie Zarządu podjęli w formie uchwał wiele innych ważnych decyzji: m.in. przyjęli budżet na rok 2014, dokonali wyboru członków komisji problemowych, zatwierdzili regulaminy ich funkcjonowania, postanowili wspomóc finansowo Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Lidzbarka Warmińskiego.

 

 

Fotorelacja z ww. wydarzenia została zamieszczona w galerii.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR