17.03.14 23:54 Wiek: 4 yrs

Obrady Parlamentu Hanzeatyckiego w Hamburgu

Kategoria: Aktualności

 

Prezes Izby Antoni Górski z panem Kazimierzem Samokarem zastępcą Prezesa
ds. samorządowo-organizacyjnych reprezentowali w dniach 18-19 lutego 2014 roku Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Hamburgu podczas obrad Parlamentu Hanzeatyckiego oraz zebrania członków Akademii Bałtyckiej. Uczestniczyli w warsztatach

a) „Centrum kompetencji, wydajność energetyczna, ochrona klimatu i środowiska oraz oszczędne wykorzystanie zasobów – energia CoC”,

b) Dualne kształcenie zawodowe.

 

Ponadto uczestniczyli w Walnym Zebraniu Parlamentu Hanzeatyckiego,
gdzie podjęto szereg decyzji dotyczących funkcjonowania Parlamentu Hanzeatyckiego.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR