17.03.14 23:50 Wiek: 4 yrs

XV Wojewódzki Zjazd Delegatów

Kategoria: Aktualności

 

W siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 22 listopada 2013 roku odbył się XV Wojewódzki Zjazd Delegatów. Przedstawiciele samorządu gospodarczego rzemiosła z Warmii i Mazur dokonali wyboru Prezesa Izby. Funkcję tę objął pan Antoni Górski Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie – dotychczasowy Prezes Izby. W celu usprawnienia działalności
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, delegaci uchwalili nowy Statut oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej. Podczas spotkania Prezes Izby wręczył Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego panu Stanisławowi Kamińskiemu z Cechu Rzemiosł Różnych z Bartoszyc i panu Tomaszowi Sawickiemu z Cechu Rzemiosł Różnych z Bartoszyc. Prezes Izby uhonorował Wojewódzką Honorową Odznaką Rzemiosła pana Jana Mackiewicza z Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów z Olsztyna i pana Jarosława Sawickiego ze Spółdzielni „Kominiarz” z Olsztyna.

 

 

Fotorelacja z ww. wydarzenia została zamieszczona w galerii.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR