17.03.14 23:49 Wiek: 4 yrs

Spotkanie

Kategoria: Aktualności

 

15 listopada 2013 roku Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie wraz z samorządem rzemiosła Warmii i Mazur spotkali się w siedzibie Izby z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Marianem Podziewskim, Okręgowym Inspektorem Pracy Markiem Wójciakiem, pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Olsztyn ds. przedsiębiorczości i promocji gospodarczej Andrzejem Krawczykiem. Udział w nim wziął także kapelan rzemiosła
warmińsko-mazurskiego ks. prałat Marian Matuszek. Podczas spotkania dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy. Omówiono również kierunki dalszych wspólnych działań.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR