09.07.13 08:08 Wiek: 5 yrs

VII Kongres Rzemiosła Polskiego

Kategoria: Aktualności

 

Dnia 26 czerwca 2013 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyły się obrady VII Kongresu Rzemiosła Polskiego, na których dokonano wyboru Prezesa ZRP.

Stanowisko to objął ponownie Pan Jerzy Bartnik - fotorelacja. Z ramienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie uczestniczyli w nich Prezes Izby Antoni Górski, I Zastępca Prezesa Franciszek Romanowski, Zastępca Prezesa Krzysztof Trzciński oraz członek Rady Izby Lech Tatera.

VII Kongres  otworzyła uroczystość wręczenia „Szabli Kilińskiego” – najwyższego wyróżnienia honorowego w rzemiośle. Odznaczono 14 działaczy. „Szablą Kilińskiego” wyróżniono Zastępcę Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie Pana Kazimierza Samokara. - Fotorelacja z wręczenia została zamieszczona w galerii.

W dalszej części Prezes Jerzy Bartnik dokonał podsumowania czteroletniej działalności ZRP.  Związek Rzemiosła Polskiego zajął się sprawami bezrobocia, rynkiem pracy, barierami dla firm, ochroną podwykonawców, nowelizacją kodeksu pracy, zagadnieniami modernizacji i poprawy jakości kształcenia zawodowego w rzemiośle. Ponadto przedstawił sytuację finansową instytucji oraz elementy działań promocyjnych.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR