04.06.13 07:19 Wiek: 5 yrs

POSIEDZENIE RADY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kategoria: Aktualności

 

Dnia 16 maja 2013 roku w Domu Rzemiosła w Iławie odbyło się na zaproszenie Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych wyjazdowe posiedzenie Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

 

Przy tej okazji Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie serdecznie pogratulował  rzemieślnikom Cechu iławskiego nowej siedziby.

Wspólne posiedzenie otworzył Prezes Izby Antoni Górski wraz ze Starszym Cechu Panem Mirosławem Mazurem. Podjęto na nim wiele uchwał, w tym najważniejsze: przyjęcie bilansu i sprawozdania
z działalności samorządu rzemiosła Warmii i Mazur za rok 2012 oraz podzielenie zysku Izby za 2012 rok. Ponadto  podjęto uchwałę w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

Następnie w ośrodku OW INTER PIAST w Kalborni odbyło się szkolenie „ Innowacje - to proste”,
w którym wzięło udział Rzemiosło Warmii i Mazur.

Fotorelacja z ww. wydarzeń została zamieszczona w galerii.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR