07.05.12 13:27 Wiek: 6 yrs

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych - Święto 3 Maja

Kategoria: Aktualności

 

W dniu 03.05.2012 r. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych.

Uroczystość powiązana była z obchodami Święta 3 Maja. Wojewoda  w imieniu Prezydenta RP uhonorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Antoniego Piotra Górskiego – Prezesa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztyniew dowód uznania działalności na rzecz Rzemiosła Warmii i Mazur.

 

Rzemieślnicy z terenu województwa Warmińsko – Mazurskiego odznaczeni w poprzednich latach.

Rok nadania

Odznaczenie państwowe

L.p.

Imię i nazwisko

Organizacja

2011

Złoty Krzyż Zasługi

1

Józef Mazur

Spółdzielnia Rzemieślnicza

w Bartoszycach

2

Kazimierz Samokar

Cech rzemiosł Różnych

w Braniewie

Srebrny Krzyż Zasługi

3

Mirosław Mostowy

Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców w Ostródzie

Brązowy Krzyż Zasługi

4

Jerzy Grzela

Cech Rzemiosł Różnych

w Działdowie

5

Krzysztof Trzciński

Cech Rzemiosł Różnych Związek Pracodawców

w Mrągowie

2010

Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski

6

Stanisław Rynkiewicz

Cech Rzemiosła

i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim

Brązowy Krzyż Zasługi

7

Bednarczyk Paweł

Cech Rzemiosła

i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim

8

Ogulewicz Irena

Cech Rzemiosła

i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim

9

Puźlewicz Stanisław

Cech Rzemiosła

i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim

10

Strzelczyk Czesław Kazimierz

Cech Rzemiosła

i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim

11

Trokowski Henryk

Cech Rzemiosła

i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR