12.04.12 10:29 Wiek: 6 yrs

Wojewódzkie Eliminacje XII Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

Kategoria: Aktualności

 

W dniu 02.04.2012 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyły się Wojewódzkie Eliminacje XII Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

W konkursie udział wzięli uczniowie z Cechów w Biskupcu, Iławie, Lidzbarku Warmińskim, Lubawie i Ostródzie.

Na Centralnych Eliminacjach w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie nasze województwo reprezentować będą: Elżbieta Szabłowska – uczennica Urszuli Mysiakowskiej z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie – III rok fryzjerstwa, oraz Robert Pełka – uczeń Zbigniewa Jasińskiego z Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim - III rok murarstwa.

Nagrody w postaci Play Station, roweru, fotoaparatu i książek sponsorowała Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat w Olsztynie, Kuratorium Oświaty oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Finalistom składamy gratulacje i życzenia zdobycia najwyższych laurów w Warszawie, 15 maja 2012 roku.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR