16.03.12 07:13 Wiek: 6 yrs

„Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej”

Kategoria: Aktualności

 

  Głównym celem projektu jest rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej do końca kwartału 2013 roku.
W wyniku realizacji projektu powstanie stała platforma współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży stolarki otworowej i branż pokrewnych w Polsce Wschodniej. Projekt Przyczyni się do realizacji celu głównego projektu oraz celów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej poprzez realizacje określonych celów szczegółowych:
 

  • opracowanie strategii marketingowej o zasięgu krajowym i realizacja działań promocyjnych, polegających na wypromowaniu marki „Mazurskie Okna”
  • wykonanie badań przenikalności cieplnej rolet oraz badań dotyczących certyfikacji ppoż. i bezpieczeństwa CE okien i drzwi dla zainteresowanych przedsiębiorstw wchodzących w skład klastra.
  •  organizację biura klastra – pracownicy będą świadczyć bezpłatne usługi na rzecz przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrze tj.: doradztwo prawne oraz inwestycyjne w zakresie pozyskiwania funduszy z UE, doradztwo dotyczące zamówień publicznych, bezpłatna pomoc w nawiązaniu współpracy z przedsiębiorstwami zagranicznymi oraz koordynacja wspólnych zakupów prowadzonych przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład klastra
  • organizację spotkań stymulujących rozwój klastra – które pozwolą na wewnętrzną integrację poprzez zawiązanie współpracy między przedsiębiorstwami, wymianę doświadczeń oraz korzystanie z bezpłatnych szkoleń wyjazdowych,
  •  modernizację strony WWW klastra - będzie ona zawierała oferty handlowe wszystkich firm wchodzących w skład klastra  - http://mazurskieokna.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w latach 2007-2013.  www.PolskaWschodnia.gov.pl

 

Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

PROGRAM OPERACYJNY: ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ  

Priorytet: I Nowoczesna Gospodarka

Działanie: 1.4. Promocja i Współpraca

Poddziałanie: 1.4.2. Komponent Współpraca

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2010 do 31.03.2013


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR