23.01.12 13:14 Wiek: 6 yrs

Szkolenie w ramach projektu: „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”

Kategoria: Aktualności

 

W dniu 23.01.2012r. w Wojewódzkim Domu Rzemiosła Warmińsko - Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie odbyło się szkolenie w ramach projektu: „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”.

Fotorelacja ze spotkania w galerii


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR