23.01.12 12:12 Wiek: 6 yrs

Projekt „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”

Kategoria: Aktualności

 

Projekt Flexicurity to nowoczesny model rynku, który łączy trzy elementy: elastyczność (form i organizacji warunków pracy), bezpieczeństwo ( stabilność zatrudnienia, dostęp do kształcenia ustawicznego i zabezpieczenie socjalne) oraz aktywne polityki rynku pracy.
Głównym celem Flexiucrity jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz stworzenie lepszych i bezpieczniejszych miejsc pracy dzięki zwiększeniu możliwości szybkiego zatrudnienia na każdym etapie życia zawodowego i szans rozwoju kwalifikacji w warunkach szybko zmieniającej się gospodarki. Flexicurity niesie ze sobą korzyści zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników.

Elastyczność – umożliwia na drodze porozumienia pracodawcy z pracownikiem dostosowanie zatrudnienia w firmie do faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa, jak i do możliwości pracowników. Zakłada znalezienia optymalnej formy i czasu pracy (np. telepraca, ruchomy czas pracy, zadaniowy czas pracy), sprzyjającej wzrostowi efektywności i komfortowi pracowników.
 
Bezpieczeństwo – obejmuje możliwość płynnego przejścia z jednego stanowiska na drugie, pewność wynagrodzenia i zatrudnienia, a także dostęp do kształcenia ustawicznego, ułatwiającego przekwalifikowanie się, w razie potrzeby. To także rozwiązania pomagające pracownikom łączyć życie zawodowe z rodzinnym.

Aktywność – wiąże się przede wszystkim ze zwiększeniem mobilności pracowników na rynku pracy, a także aktywizacją zawodową osób bezrobotnych lub takich które na rynku pracy są dyskryminowane (np. osoby po 50 roku życia, niepełnosprawni, młode matki). Aktywność zakłada możliwość systematycznego podwyższanie kwalifikacji pracowników, co sprzyja zwiększaniu wykwalifikowanych kadr na rynku pracy oraz zmniejszeniu wykluczenia.

Projekt „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce” powstał we współpracy Związku Rzemiosła Polskiego i Izby Rzemieślniczej w Opolu. Głównym celem projektu jest promowanie idei flexicurity i podniesienie wiedzy na temat korzyści  wśród pracowników i pracodawców sektora MSP.

Dowiedz  się  więcej o modelu Flexicurity oraz korzyściach jakie oferuje pracodawcom i pracownikom. Przyjdź na spotkania informacyjne w twoim regionie.
 
Więcej informacji na www.flexicurity.pl


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR