04.11.11 12:41 Wiek: 6 yrs

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe

Kategoria: Aktualności

 

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania badania przenikalności cieplnej rolet zewnętrznych na potrzeby realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej”.

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie badania przenikalności cieplnej rolet zewnętrznych na potrzeby realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej” prowadzonego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Poniżej plik zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty do pobrania.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR