05.10.11 08:35 Wiek: 6 yrs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne Działaniu 8.2 .

Kategoria: Aktualności

 

Działanie to będzie poświęcone "Wspieraniu wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Termin: 12 października 2011, godz. 

Miejsce: Warszawa, Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarowa 2, sala 5

 Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:
-cele działania 8.2 PO IG
-podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie; -na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości; -wydatki kwalifikowane; -procedura aplikacyjna; -kryteria oceny wniosków;

 Więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/23256

http://poig.parp.gov.pl/index/more/23256


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR