29.09.11 07:41 Wiek: 6 yrs

Projekt „SME-TraiNet” - maj 2011 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Kategoria: Aktualności

 

Wsparcie dla młodych przedsiębiorców z sektora MŚP

 

Większość przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą zdaje sobie sprawę, że pierwsze lata funkcjonowania ich firmy nie będą „usłane różami”. Niestety wiele z zakładanych firm nie przetrwa pierwszych trzech lat na rynku - nawet mimo pomocy różnych instytucji bądź organizacji wspierających młodych przedsiębiorców. Przyczyn tej sytuacji należy upatrywać przede wszystkim w niedostatecznej wiedzy oraz w braku doświadczenia w zarządzaniu firmą.

Duże i średnie przedsiębiorstwa są w stanie radzić sobie z licznymi procedurami związanymi z odpowiednim stosowaniem przepisów prawa korzystając np. z usług doświadczonych firm doradczych. Natomiast drobni przedsiębiorcy, nie mogą sobie pozwolić na podobne usługi i często nie posiadają wystarczającej wiedzy oraz odpowiednich kompetencji, koniecznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy.

 Aby wesprzeć młodych przedsiębiorców w najtrudniejszych, początkowych latach ich działalności i zwiększyć liczbę aktywnych firm z sektora MŚP, dwanaście instytucji z dziesięciu europejskich krajów postanowiło połączyć swoje siły i doświadczenie. Dzięki ich wspólnemu zaangażowaniu powstał projekt „SME-Trainet - sieć interesariuszy w obszarze kształcenia zawodowego i doradztwo na rzecz zrównoważonego rozwoju młodych przedsiębiorców i MŚP” finansowany ze środków programu Leonardo da Vinci w ramach inicjatywy „Uczenie się przez całe życie”. Nadrzędnym celem projektu, realizowanego w latach 2008-2011, była poprawa struktur wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w najtrudniejszej dla nich fazie między drugim i piątym rokiem funkcjonowania.

 Podsumowaniu osiągniętych rezultatów oraz opracowaniu strategii upowszechniania jego wyników służyło spotkanie partnerów projektu „SME-TraiNet”, które odbyło się w maju 2011 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. W konferencji, zorganizowanej pod hasłem „Przyszłość szkolenia oraz doradztwa na rzecz młodych przedsiębiorców”, uczestniczyli przedstawiciele środowiska rzemiosła, małej i średniej przedsiębiorczości z krajów uczestniczących w projekcie, reprezentanci polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Europejskiej Unii Rzemiosła, Małej i Średniej Przedsiębiorczości (UEAPME).

 - Niewątpliwym sukcesem projektu „SME-TraiNet” było to, że uczestniczyło w nim tak wiele krajów i instytucji – podsumowała przedsięwzięcie koordynator projektu Barbara Wilfinger z Instytutu Promocji Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej (WKO).

Tak duża ilość partnerów projektu była też jednak dużym wyzwaniem przy jego realizacji.

- Sytuacja i struktura systemów kształcenia ustawicznego poszczególnych państw UE jest przecież bardzo zróżnicowana i niełatwo było dokonać ich analizy i przejrzystego porównania – wyjaśniała Barbara Wilfinger.

 Projekt „SME-TraiNet” pokazał, jak istotne jest dbanie o młodych przedsiębiorców, którzy działają samodzielnie na rynku. Partnerzy zaangażowani w realizację projektu, w tym Związek Rzemiosła Polskiego, zamierzają kontynuować swoje działania: promować rezultaty projektu oraz rozwijać produkty „SME-TraiNet”, ułatwiające przedsiębiorcom dostosowywanie się do wyzwań rynkowych.

 We wrześniu br. został opublikowany raport z warszawskiej konferencji podsumowującej projekt (jest dostępny w wersji angielskiej na stronie www.smetrai.net). Raport prezentuje przede wszystkim przykłady dobrych praktyk w zakresie odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe młodych przedsiębiorców. Publikacja zawiera m.in. opis produktu, kluczowe elementy usług, grupy docelowe oraz dane instytucji odpowiedzialnych za ich realizację. Raport ma na celu rozpowszechnienie oraz transfer nowych, ciekawych pomysłów, które sprawdziły się w państwach partnerów projektu, do pozostałych krajów europejskich. W Polsce raport trafił do izb i cechów rzemieślniczych, organizacji pracodawców i pracobiorców, różnego rodzaju instytucji szkoleniowych oraz organów administracji publicznej.

 W ramach projektu „SME-TraiNet” powstały też dwie inne publikacje: raport „Młodzi przedsiębiorcy w Polsce” poświęcony aktualnej sytuacji małych i średnich firm oraz źródłom ich finansowania, a także „Kompendium dobrych praktyk”, czyli przegląd innowacyjnych i efektywnych projektów szkoleń i doradztwa oferowanego młodym firmom. Oba materiały w formie elektronicznej są dostępne na portalu ZRP (www.zrp.pl).


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR