28.09.11 13:26 Wiek: 6 yrs

Wizyta delegacji Izby w Cottbus (Niemcy) w dniach 20-21 września 2011 r.

Kategoria: Aktualności

 

Podczas dwudniowego spotkania wśród uczestników z Polski, Rosji, Białorusi i Ukrainy obecni byli też przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie: Krzysztof Trzciński - wiceprezes, Kazimierz Samokar - sekretarz Prezydium Rady Izby oraz Roman Świtaj - dyrektor.

Zorganizowany przez Parlament Hanzeatycki udział w międzynarodowej kursokonferencji, zapoznał wszystkich m.in. z historią niemieckiego rzemiosła, aspektami prawnymi jego funkcjonowania, doradztwem dla osób zakładających działalność gospodarczą, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym w Niemczech. W systemie oświaty zawodowej znaczącą rolę odgrywają ośrodki szkoleniowo-technologiczne. Jedyny problem występujący w Niemczech, to trudna sytuacja demograficzna - brak młodzieży, podejmującej naukę zawodu. Dlatego wschodnie Landy próbują zachęcić polską młodzież do podjęcia nauki praktycznej i teoretycznej w Niemczech.
Uczestniczące delegacje zapoznano też z warsztatami n.t. usług dopasowanych do potrzeb klienta. Część teoretyczna i praktyczna miała na celu wzmocnienie i wsparcie promocji mśp, oferty usługowej, poprawa wizerunku, generowanie przychodów dla danej organizacji, rozbudowa bazy klientów oraz rozwój współpracy strategicznej.


  • Krajowy System Usług
  • Solvit
  • ZRP
  • Platforma EWR