XXXV Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę 26 czerwca 2016 roku

Spotkanie Prezydium Zarządu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i z Kuratorem Oświaty

Wizyta radnych Departament Cotes d’Armor w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Spotkanie z organizacjami rzemieślniczymi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, które dotyczyło kształcenia zawodowego

Wizyta dotycząca organizacji „Miasteczka Smaku” na Warmii i Mazurach przedstawicieli z partnerskiego regionu Departamentu Côtes d’Armor z Francji w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Spotkanie z delegacją chorwacką w Izbie Rzemiosła

XVI Konkurs BHP

Integracyjny wyjazd Rzemieślników na Słowację

Spotkanie Prezesa Izby z doradcą zawodowym zakładów Mebli Wójcik oraz z przedstawicielami Regionalnej Izby Gospodarczej

Msza św. w intencji rzemiosła Warmii i Mazur oraz zakończenie Jubileuszu 70-lecia obchodów działalności Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła

Spotkanie opłatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości 18 grudnia 2015 roku

Spotkanie samorządu rzemiosła z Mistrzami szkolącymi pracowników młodocianych

Jubileusz 70-lecia Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu.

2015-12-02

Wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom rzemiosła Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę podczas wojewódzkich uroczystości w Olsztynie.

Obchody 70-lecia Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku

Uroczyste wręczenie Medali 70-lecia WMIRiP oraz dyplomów z gratulacjami

Posiedzenie Zarządu Izby dnia 24 września 2015 r

Obchody 70-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w dniu 09.06.2015 r.

Podpisanie porozumienia z Warmińsko-Mazurską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy

Kurs Kołodzieja

Konferencja: Uczeń, szkoła, pracodawca - możliwości i wyzwania

Gala wręczenia certyfikatów województwa warmińsko-mazurskiego „Produkt z Warmii i Mazur” w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie dnia 18 maja 2015

Wręczenie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej dla Pana Prezesa Antoniego Górskiego

Święto Rzemiosła Zachodniopomorskiego: 70 lecie Izby Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Cechu Rzemiosła Różnych w Kamieniu Pomorskim

,,ŚWIĘTO MISTRZA’’ i 221 ROCZNICA INSUREKCJI WARSZAWSKIEJ

23 kwietnia 2015 miała miejsce uroczystość świętego Wojciecha, patrona Polski i archidiecezji warmińskiej.

WYJAZD RZEMIEŚLNIKÓW NA SŁOWACJĘ

Konkurs BHP

Posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w dniu 10.03.2015 r.

Msza św. w intencji Rzemiosła Warmii i Mazur 6.01.2015r.

Spotkanie opłatkowe 19 grudnia 2014r.

Posiedzenie Zarządu 28.11.2014r.

Posiedzenie Prezydium Zarządu 18.11.2014r.

Msza św. 15 czerwca 2014 roku i poświęcenie Daru Rzemiosła

Konkurs BHP 11 kwietnia 2014r.

Pierwsze posiedzenie Zarządu Izby 25.02.2014r.

Spotkanie z władzami samorządowymi 21 lutego 2014r.

Msza święta w intencji rzemiosła Warmii i Mazur 06.01.2014r.

Spotkanie opłatkowe 19.12.2013r.

XV Wojewódzki Zjazd Delegatów 22.11.2013r.

Posiedzenie Rady Izby 05.11.2013r.

Posiedzenie Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 10.09.2013r.

Uroczystość wręczenia „Szabli Kilińskiego”

POSIEDZENIE RADY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 16 maja 2013

Wręczenie odznaczeń Państwowych 03.05.2013

Uroczysta msza święta 06 stycznia 2013

Spotkanie opłatkowe 2012 r.

Posiedzenie Rady Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie oraz Konferencja informacyjno – promocyjna w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w dniu 18.12.2012r.

Spotkanie przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej z Ulm (04.07.2012 – 07.07.2012)

Konferencja informacyjno-promocyjna „Innowacje – to proste!”

I Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 30 marca 2012r.

Szkolenie w ramach projektu: „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”

Posiedzenie Rady Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie oraz prezentacja programu „ Leonardo da Vinci” w dniu 20.12.2011r.

Posiedzenie Rady Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz prezentacja programu „ Uczenie się przez całe życie” w Działdowie w dniu 04.11.2011r.


Pobyt w Olsztynie delegacji z Izby Rzemieślniczej z Côtes d’ Armor w dniach 22-25.06.2011 (Pan Prezes Louis Noel wraz z małżonką)

KONKURS: Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - 25 marca 2011

Wojewódzki Konkurs Uczniów Fryzjerstwa - 20 marca 2011 r.

Spotkanie Opłatkowe - 21 grudnia 2010 r.

Uroczyste posiedzenie Rady - 21 grudnia 2010 r.

Jubileusz 65-lecia Rzemiosła Warmii i Mazur - 18 września 2010 r.

2010-04-14

Uroczystość pogrzebowa - Tragedia w Smoleńsku

Konferencja "Tytuł czeladnika - formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych"

Do góry

2009-12-17

XIV Wojewódzki Zjazd Delegatów