Uczestnicy i rekrutacja

Projekt skierowany jest do członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, grupę docelową stanowić będzie 96 osób (w tym 54 kobiety i 42 mężczyzn), liczba ta jest wynikiem analizy przeprowadzonej pod kątem równości szans kobiet i mężczyzn. Wśród zatrudnionych kobiet funkcję kierowniczą sprawuje mniejszy odsetek kobiet aniżeli mężczyzn, w związku z tym w projekcie założono większy udział kobiet w celu zwiększenia ich atrakcyjności w miejscu pracy, co może mieć odzwierciedlenie w zajmowaniu wyższego szczebla w hierarchii zawodowej.

Dokumenty aplikacyjne dostępne w załącznikach oraz w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, o zakwalifikowaniu do projektu osoby będą informowane telefonicznie.