Organizacja

Na potrzeby rekrutacji zostało stworzonych:

  • 8 grup szkoleniowych po 12 osób,
  • Każda grupa będzie uczestniczyła w 4 spotkaniach dwudniowych,
  • W każdym dniu po 8 godzin
  • Każdy uczestnik powinien uczestniczyć w zajęciach obejmujących łącznie 64 godziny szkoleniowe
  • Dla każdego uczestnika zostaną przygotowane materiały oraz kompendium wiedzy o dialogu społecznym.

Zostały przewidziane 4 moduły szkoleniowe:

Moduł 1: Rola dialogu społecznego (m.in. geneza, formy, warunki brzegowe dialogu)

Moduł 2: Prawo pracy – uprawnienia i obowiązki w ramach dialogu (m.in. prawa, obowiązki, odpowiedzialność partnerów, dialog społ. w indywidualnych sprawach pracownika, zagadnienia dot. równego traktowania pracowników, rozwiązań i praktyk zarządczych związanych z macierzyństwem i ojcostwem, godzeniem życia zawodowego i prywatnego, elastycznych form zatrudnienia łączących elastyczność z bezpieczeństwem zatrudnienia i równymi warunkami pracy itp.)

Moduł 3: Strategie w procesie dialogu społ. (m.in. funkcje zarządzania i koncepcje strategii, podejście strategiczne a dialog społ.)

Moduł 4: Komunikacja społeczna- poza konfliktem (m.in. konflikt i komunikacja, negocjacje i mediacje partnerów społ., postawy wobec konfliktów).

Harmonogram spotkań uczestników szkolenia w ramach projektu „Rozwój dialogu społecznego w rzemiośle Warmii i Mazur” przedstawia się następująco:

Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV
26.10.2013-27.10.2013
07.12.2013-08.12.2013
11.01.2014-12.01.2014
01.02.2014-02.02.2014
16.11.2013-17.11.2013
14.12.2013-15.12.2013
25.01.2014-26.01.2014
8.02.2014-9.02.2014
12.03.2014-13.03.2014
16.04.2014-17.04.2014
14.05.2014-15.05.2014
11.06.2014-12.06.2014
26.03.2014-27.03.2014
23.04.2014-24.04.2014
28.05.2014-29.05.2014
25.06.2014-26.06.2014
Grupa V Grupa VI Grupa VII Grupa VIII
30.06.2014-01.07.2014
26.08.2014-27.08.2014
17.09.2014-18.09.2014
22.10.2014-23.10.2014
28.08.2014-29.08.2014
24.09.2014-25.09.2014
15.10.2014-16.10.2014
05.11.2014-06.11.2014
06.12.2014-07.12.2014
10.01.2015-11.01.2015
28.02.2015-01.03.2015
21.03.2015-22.03.2015
13.12.2014-14.12.2014
21.02.2015-22.02.2015
14.03.2015-15.03.2015
28.03.2015-29.03.2015

Koszt zakwaterowania oraz wyżywienia pokrywa organizator szkolenia. Szkolenia odbywać się będą w ośrodku Zalesie Mazury. www.zalesiemazury.pl (więcej informacji w biurze projektu).