Uczestnicy i rekrutacja

Projekt skierowany jest do:

Mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw z branży gastronomicznej województwa warmińsko-mazurskiego, z których rekrutuje się 168 uczestników - właścicieli i pracowników przedsiębiorstw. Zgodnie z przyjęta metodologią dotycząca równości szans kobiet i mężczyzn udział w projekcie weźmie 70% kobiet, co będzie pozytywnym działaniem na rzecz płci niedoreprezentowanej w tej branży.

Nabór ma charakter zamknięty i koncentruje się na weryfikacji statusu przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie), statusu osoby zatrudnionej - oddelegowanej do uczestnictwa w projekcie oraz wysokości pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich 3 lat.

Dokumenty związane z udzielaniem pomocy de minimis dla przedsiębiorstw przystępujących do projektu dostępne są w Biurze Projektu (siedziba Wojewódzkiego Domu Rzemiosła w Olsztynie, ul. Prosta 38, pokój: 225, telefon: 89 527-61-88 w. 11).