Organizacja

W ramach projektu przewidziano:

 • 11 cykli szkolenia dla kucharzy i 10 cykli szkolenia dla kelnerów,
 • 1 cykl - 40 godzin szkoleniowych,
 • zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku dla jednego cyklu,
 • dzień zajęć trwający 8 godzin,
 • grupy 8-osobowe,
 • program szkolenia ukierunkowany na doskonalenie umiejętności zawodowych kucharzy i kelnerów.

Zapewniamy w ramach uczestnictwa w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej:

 • profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną – eksperci w dziedzinie gastronomii z Francji,
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
 • catering podczas szkolenia,
 • noclegi (dla osób zgłaszających zapotrzebowanie),
 • certyfikat ukończenia szkolenia

1.SZKOLENIE KUCHARZY - warsztatowa forma zajęć.

Ukończenie szkolenia pozwoli osiągnąć absolwentom standard technicznych kompetencji w dziedzinie kulinarnej zorientowanej na produkty mięsne, nowe technologie i uwypuklenie wartości tradycyjnej gastronomii polskiej i regionalnej.

Szkolenie prowadzi dwóch ekspertów z Francji, jeden w dziedzinie kuchni, drugi rzeźnictwa.

2. SZKOLENIE KELNERÓW - warsztatowa forma zajęć.

Dzięki szkoleniu uczestnicy podniosą kompetencje techniczne i technologiczne w zakresie komercjalizacji oraz waloryzacji produktów tradycyjnej kuchni polskiej i regionalnej.

Szkolenie prowadzi ekspert w dziedzinie kelnerstwa z Francji.