"Tradycyjna kuchnia na konkurencyjnym rynku"

O projekcie

Projekt realizowany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w partnerstwie z francuską Izbą Rzemieślniczą Cotes d’ Armor. To już trzecie wspólne przedsięwzięcie obu partnerów skierowane do osób pracujących w branży gastronomicznej.

Tym razem adresatami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej. Pracownicy tych przedsiębiorstw, bądź sami przedsiębiorcy, wykonujący zawód kelnera lub kucharza w ramach szkoleń przewidzianych w projekcie doskonalić będą umiejętności zawodowe. Wartością dodaną projektu i zarazem celem współpracy ponadnarodowej będzie wypracowanie nowych rozwiązań (modeli) w zakresie rozwoju zawodowego kadr tworzących branżę gastronomiczną.

Kontakt do Biura Projektu:
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
10-029 Olsztyn,
ul. Prosta 38,
tel. 89 527 61 88 w.11,
fax. 89 527 50 45,
e-mail: biuro@izbarzem.olsztyn.pl
www.izbarzem.olsztyn.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Olsztynie.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
www.efs.gov.pl