Organizacja

Projekt przewiduje organizację 20 cykli (1 cykl obejmuje zajęcia przygotowujące do egzaminu oraz egzamin na tytuł czeladnika/mistrza), realizowanych w małych, 8-osobowych grupach, w terminach dogodnych dla uczestników wsparcia (zwykle zjazdy realizowane są w systemie weekendowym).

Organizacja egzaminów na tytuł czeladnika/mistrza jest realizowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 poz.1117).

Zapewniamy bezpłatnie:

  • uczestnictwo w zajęciach w ramach przygotowania teoretyczno-praktycznego do egzaminu,
  • materiały szkoleniowe,
  • ubranie robocze-ochronne,
  • udział w egzaminie kwalifikacyjnym na tytuł czeladnika lub mistrza,
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski (standardowy i ozdobny) - po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.
  • ubezpieczenie,
  • catering,
  • zakwaterowanie dla osób spoza miejsca realizacji wsparcia,
  • zwrot kosztów dojazdu,