Uczestnicy

Uczestnikami szkoleń mogą zostać:

Właściciele firm  zrzeszonych w Cechach lub Spółdzielniach Rzemieślniczych będących członkami Warmińsko - Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie oraz ich pracownicy: dyrektorzy, kierownicy, menagerowie.

Kandydatci/ki zgłaszający się na szkolenie powinni posiadać odpowiednie cechy, tj.:

  • zdolności opiniotwórcze w swoim środowisku,
  • zdolność do przekonywania słuchaczy o słuszności prezentowanych zagadnień,
  • motywację do działania, entuzjazm, pewność siebie i zainteresowanie tematem,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • operatywność i przedsiębiorczość,
  • umiejętność samodzielnego działania, zarządzania własnym czasem,
  • umiejętność strategicznego myślenia, kreatywność w rozwiązywaniu problemów.