Rekrutacja

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do Biura Projektu przy ul. Prostej 38 następujące dokumenty:

 

  • Właściciele

- wypełniony formularz rekrutacyjny
- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
- oświadczenie o posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w  jednej w branż: przetwórstwo przemysłowe, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, budownictwo, handel hurtowy i detaliczna naprawa pojazdów.

  • Pracownicy

- wypełniony formularz rekrutacyjny
- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
- Zaświadczenie o zatrudnieniu w  jednej w branż: przetwórstwo przemysłowe, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, budownictwo, handel hurtowy i detaliczna naprawa pojazdów.

O zakwalifikowaniu się do projektu, poszczególne osoby zostaną poinformowane telefonicznie.