Organizacja szkolenia

 • grupy 20 osobowe,
 • dla każdej grupy przewidziane są 3 dwudniowe cykle szkoleniowe obejmujące swoją tematyką zagadnienia:

  a) problematyki komunikowania się i kształtowania wizerunku (6h),
  b) negocjacji i mediacji partnerów społecznych (16h),
  c) komunikacji z dużą grupą osób (4h),
  d) prawa pracy (6h),
  e) roli dialogu społecznego (6h),
  f) symulacji sporów zbiorowych,
  g) autoprezentacji (2h),
  h) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2h),
  i) strategii rozwoju społeczno-gospodarczego woj. warmińsko-mazurskiego (2h).

 • profesjonalna i doświadczona kadra dydaktyczna,
 • nieodpłatne materiały szkoleniowe,
 • noclegi,
 • wyżywienie,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • zwrot kosztów dojazdu.

DZIEŃ 1

09:00 - 10:15 przyjazd i zakwaterowanie uczestników
10:15 - 11:45 zajęcia
11:45 - 12:00 przerwa kawowa
12:00 - 13:30 zajęcia
13:30 - 14:15 obiad
14:15 - 15:45 zajęcia
15:45 - 16:00 przerwa kawowa
16:00 - 17:30 zajęcia
19:00 kolacja

DZIEŃ 2

08:00 - 08:45 śniadanie
08:45 - 10:15 zajęcia
10:15 - 10:30 przerwa kawowa
10:30 - 12:00 zajęcia
12:00 - 12:45 obiad
12:45 - 14:15 zajęcia
14:15 - 14:30 przerwa kawowa
14:30 - 16:00 zajęcia