Biuro projektu

Rekrutacja

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38, pokój 224
tel. 089 527 61 88 wew. 14
fax. 089 527 50 45

Szkolenie

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu
10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3, pokój 24
tel. 089 527 49 75